Stichting De Hoorn

De stichting heeft als doel: het financieel ondersteunen van wetenschappelijke en sociaal maatschappelijke doelen, daaronder begrepen het bestrijden casu quo voorkomen van natuurrampen, armoede en ander menselijk leed, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Het bestuur van Stichting de Hoorn zoekt zelf naar passende projecten en gaat alleen in op aanvragen waarvan de doelstelling aansluit bij onze focuspunten Klimaatrechtvaardiging, Natuurherstel en het Ondersteunen van vrouwen in sociaal en economisch opzicht.
Per aanvraag (uitsluitend per e-mail) ligt de subsidie tussen de € 1000,- en € 10.000,-.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting De Hoorn
Telefoonnummer 0623516168
E-mail info@stichtingdehoorn.nl
KvK nummer 64832767
RSIN/fiscaal nummer 855874764
Website https://stichting.moment.online/stichting-de-hoorn

Adres

Adres Burgerwoudweg 3
Postcode 1476 NE
Plaats Schardam

Postadres

Adres Burgerwoudweg 3
Postcode 1476 NE
Plaats Schardam

Onze bestuurssamenstelling

S.M.J. Botman (voorzitter)
J.M.H. Schoenmakers (secretaris)
K. Visser (penningmeester)

Ons beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders vacatiegelden toekennen als beloning.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022

De stichting is een vermogensfonds met een stamvermogen. Er vindt in principe geen actieve fondsenwerving plaats, hoewel de stichting open staat voor giften

2021

De stichting is een vermogensfonds met een stamvermogen. Er vindt in principe geen actieve fondsenwerving plaats, hoewel de stichting open staat voor giften

2020

De stichting is een vermogensfonds met een stamvermogen. Er vindt in principe geen actieve
fondsenwerving plaats, hoewel de stichting open staat voor giften.

2019

De stichting is een vermogensfonds met een stamvermogen. Er vindt in principe geen actieve
fondsenwerving plaats, hoewel de stichting open staat voor giften.

2018

De stichting is een vermogensfonds met een stamvermogen. Er vindt in principe geen actieve
fondsenwerving plaats, hoewel de stichting open staat voor giften.

2017

De stichting is een vermogensfonds. De middelen bestaan in eerste instantie uit dividend uit door de stichting gehouden aandelen in een rechtspersoon. Er vindt in principe geen actieve
fondsenwerving plaats, hoewel de stichting open staat voor giften

2016

De stichting is een vermogensfonds. De middelen bestaan in eerste instantie uit dividend uit
door de stichting gehouden aandelen in een rechtspersoon. Er vindt in principe geen actieve
fondsenwerving plaats, hoewel de stichting open staat voor giften.

2015

Stichting is opgericht op 24 december 2015