Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945

De Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 is een uitsluitend uit vrijwilligers bestaande organisatie die reeds tientallen jaren onderzoek doet op het gebied van de luchtoorlog boven Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De stichting heeft ten doel:
• Het onderzoek naar de tot vandaag de dag vermiste vliegtuigen en bemanningsleden uit de Tweede Wereldoorlog te
continueren en waar mogelijk te intensiveren.
• De in het museum opgestelde objecten en tentoonstellingen voortdurend te actualiseren, thema-exposities in te
richten en de verhalen over de Luchtoorlog, de vliegtuigen en de bemanning aan te bieden voor de bezoekers.
• Het verhaal over de Tweede Wereldoorlog en het doel van de Stichting ARG op schoolkinderen over te brengen door
rondleidingen en lesmateriaal aan te bieden.
• Het houden van lezingen door kenners op de verschillende gebieden van de Tweede Wereldoorlog.
• Een kenniscentrum op te zetten en dit te exploiteren
• Educatie aan jong en oud;
• Al hetgeen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
De stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:
• Het exploiteren van een museum;
• Het in ontvangst nemen van donaties en schenkingen (in geld en natura).
• samenwerken met derden: organisaties, bedrijven, particulieren;
• Alle andere wettelijke middelen, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.

Activiteiten:
Het organiseren van activiteiten in en om het Fort (lezingen, beurzen en andere evenementen).
In het museum worden rondleidingen gegeven aan scholen en andere geïnteresseerden.
Het museumfort wordt ook geëxploiteerd door groepen mensen te ontvangen..

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945
Ook bekend als... Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945
Telefoonnummer 0251-230670
E-mail info@arg1940-1945.nl
KvK nummer 41231709
RSIN/fiscaal nummer 8152.70.239
Website www.arg1940-1945.nl

Adres

Adres Genieweg 1
Postcode 1967 PS
Plaats Heemskerk

Postadres

Adres Beatrixstraat 56
Postcode 1483 CE
Plaats De Rijp

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: Johan Graas
Secretaris: Hans Eijking
Penningmeester: Sjaak Plukker

Algemene bestuursleden:
Ron van der Aar
Francis Cerfontaine

Beleidsplan

aangepast 2019 i.v.m. bidboek

Ons beloningsbeleid

geen

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2019

Onderzoek naar diverse vliegtuigen in het Markermeer en het
IJsselmeer

Diverse onderdelen gevonden voor nader onderzoek.
In de afgelopen winter diverse electrische installatie's vereenvoudigd.
Introductie nieuwe filmzaal en introductiefilm over het werk van de stichting.
winter 2019 noodverlichting vervangen en begonnen project Lancasterromp

2018

Onderzoek naar diverse vliegtuigen in het Markermeer en het
IJsselmeer

Diverse onderdelen gevonden voor nader onderzoek.
In de afgelopen winter diverse electrische installatie's vereenvoudigd.
Begonnen met het interactief maken van een deel van de tentoonstelling inclusief een film over het werk van de stichting.

2017

Onderzoek naar diverse vliegtuigen in het Markermeer en het
IJsselmeer

Diverse onderdelen gevonden voor nader onderzoek.
In de afgelopen winter Kamer 3 van het hoofdgebouw volledig gerenoveerd en ingericht.
ook zijn delen van de collectie hergerangschikt.
Electrische installatie vereenvoudigd.

2016

nderzoek naar diverse vliegtuigen in het Markermeer en het IJsselmeer.
Diverse menselijke resten gevonden en overgedragen aan de gravendienst
Diverse onderdelen gevonden voor nader onderzoek.
In de afgelopen winter Kamer 5 van het frontgebouw volledig gerenoveerd en ingericht als archiefruimte.
ook zijn delen van de collectie hergerangschikt

2015

2015:
onderzoek naar diverse vliegtuigen in het Markermeer en het IJsselmeer.nieuw wrak van een onbekende wellington gevonden.
Diverse onderdelen gevonden voor nader onderzoek.
In de afgelopen winter Kamer 8 van het frontgebouw volledig gerenoveerd en voorzien van een nieuw diorama.
ook zijn delen van de collectie hergerangschikt

2014

2014:
onderzoek naar diverse vliegtuigen in het Merkermeer en het IJsselmeer.nieuw wrak van een onbekende lancaster gevonden.
Diverse onderdelen gevonden voor nader onderzoek.
In de afgelopen winter Kamer 2 en 4 van het frontgebouw volledig gerenoveerd en voorzien van een nieuw diorama.
ook zijn delen van de collectie hergerangschikt

2013

2013:
onderzoek naar diverse vliegtuigen in het Merkermeer en het IJsselmeer.
Diverse onderdelen gevonden voor nader onderzoek.
In de afgelopen winter middengang volledig gerenoveerd en voorzien van een nieuw diorama.

2012

2013:
onderzoek naar diverse vliegtuigen in het Merkermeer en het IJsselmeer.
Diverse onderdelen gevonden voor nader onderzoek.
In de afgelopen winter Kamer 13 volledig gerenoveerd en voorzien van een nieuw diorama.
Op dit moment is het museum gesloten en worden kamer 7 en de middengang opnieuw ingericht

Financiële verantwoording (per jaar)

2020

2019

zie toelichting

2018

Zie toelichting

2017

Zie toelichting

2016

toelichting zie bijlage

2015

toelichting zie bijlage

2014

toelichting zie bijlage

2013

Toelichting over het financiële jaar 2013.


Ook in 2013 konden we weer rekenen op een bijdrage van onze donateurs en sponsors.
Het aantal donateurs schommelt ieder jaar weer rond het aantal van 360.
Het minimum bedrag wat de donateurs bijdragen is € 15,--. Velen van hen ondersteunen de stichting met een hogere bijdrage.

Vooral de nabestaanden van de omgekomen vliegers ondersteunen ons met hun gift.

In 2013 mochten wij ook weer zo’n 4000 bezoekers verwelkomen waaronder veel donateurs en veteranen. Verder mocht de stichting weer veel kinderen verwelkomen.
De toegangsprijs tot het museum die in 2013 gehanteerd werd, was € 3,50 voor een volwassene en € 2,50 voor een kind.

De koffiekamer en de museumwinkel hadden een goede omzet.

Sommige scholen zijn geïnteresseerd in de 2e wereldoorlog en weten het museum ook te vinden. Vooral de hoogste klassen van het lager onderwijs en de laagste klassen van het voortgezet onderwijs zijn graag geziene gasten.
Wij verzorgen een speurtocht die de kinderen extra motiveren.

Ook groepen met volwassenen komen soms bij het museum langs.

In 2012 is de stichting is staat geweest om een nieuwe boot aan te schaffen. Deze boot is genoemd “de Argonaut”. Het is een voormalige patrouilleboot van de Duitse Waterpolitie.
Deze boot wordt gebruikt voor onderzoeken. In het IJsselmeer liggen nog talloze vliegtuigwrakken. Onze stichting wil deze wrakken in kaart brengen en daar waar dat mogelijk is het vliegtuig identificeren.
Dit bleek een moeizaam en kostbaar traject, omdat diverse leidingen niet deugdelijk waren aangelegd.

Elk jaar geven wij ook ons blad ”Broken Wings”uit. Wij streven naar 4 oplagen.

De stichting heeft 4 commissies t.w.: Technische commissie, Museumcommissie, inrichting commissie en onderzoekscommissie. Alle commissies krijgen een in de begroting vastgelegd bedrag om te besteden aan hun taak. Bij grote overschrijdingen wordt eerst overlegd met het bestuur.

De stichting heeft naar de toekomst toe nog enige verplichtingen. In 2013 is het dak van het Fort vernieuwd in samenwerking met het Landschap Noord-Holland

In 2012 is de Stichting ARG een “Ventura” vliegtuig uit de 2e wereldoorlog ”aangeboden.
Dit heeft de kleinzoon van een staartschutter in een van de Ventura’s die in 1943 de energiecentrale in Amsterdam bombardeerde gedaan. De ARG is bijzonder blij met dit aanbod en in 2013 zal er onderzoek gedaan worden waar de Ventura geplaatst kan gaan worden. In 2014 hopen wij dat de Ventura tentoongesteld kan gaan worden zodat onze bezoekers deze 2 motorige Amerikaanse bommenwerper kunnen bezichtigen.
Voor het plaatsen van dit vliegtuig heeft de stichting een reservering gedaan en is de stichting op zoek naar sponsoren.

2012

Toelichting over het financiële jaar 2012


Ook in 2012 konden we weer rekenen op een bijdrage van onze donateurs en sponsors.
Het aantal donateurs schommelt ieder jaar weer rond het aantal van 360.
Het minimum bedrag wat de donateurs bijdragen is € 15,--. Velen van hen ondersteunen de stichting met een hogere bijdrage.

Vooral de nabestaanden van de omgekomen vliegers ondersteunen ons met hun gift.

In 2012 mochten wij ook weer zo’n 4150 bezoekers verwelkomen waaronder veel donateurs en veteranen. Verder mocht de stichting weer veel kinderen verwelkomen.
De toegangsprijs tot het museum die in 2012 gehanteerd werd, was € 3,-- voor een volwassene en € 2,-- voor een kind.

De koffiekamer en de museumwinkel hadden een goede omzet.

Sommige scholen zijn geïnteresseerd in de 2e wereldoorlog en weten het museum ook te vinden. Vooral de hoogste klassen van het lager onderwijs en de laagste klassen van het voortgezet onderwijs zijn graag geziene gasten.
Wij verzorgen een speurtocht die de kinderen extra motiveren.

Ook groepen met volwassenen komen soms bij het museum langs.

In 2012 is de stichting is staat geweest om een nieuwe boot aan te schaffen. Deze boot is genoemd “de Argonaut”. Het is een voormalige patrouilleboot van de Duitse Waterpolitie.
Deze boot wordt gebruikt voor onderzoeken. In het IJsselmeer liggen nog talloze vliegtuigwrakken. Onze stichting wil deze wrakken in kaart brengen en daar waar dat mogelijk is het vliegtuig identificeren. Om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren heeft de stichting een sonar “Hummingbird”aangeschaft. De stichting was in het bezit van een andere boot “De Vera Lynn”. Helaas was de betrouwbaarheid dat het IJsselmeer niet bevaren kon worden. Daarom was deze boot niet geschikt voor onderzoek en is verkocht in 2012.

De huur van het Fort, de kosten van gas en elektra als ook de benodigde assurantiën zijn ieder jaar weer een grote onkostenpost. Eenderde van onze inkomsten wordt hieraan besteed.

In 2012 bleek het ook noodzakelijk om de groepenkast van het elektra te moderniseren.
Dit bleek een moeizaam en kostbaar traject, omdat diverse leidingen niet deugdelijk waren aangelegd.

Elk jaar geven wij ook ons blad ”Broken Wings”uit. Wij streven naar 4 oplagen.

De stichting heeft 4 commissies t.w.: Technische commissie, Museumcommissie, inrichting commissie en onderzoekscommissie. Alle commissies krijgen een in de begroting vastgelegd bedrag om te besteden aan hun taak. Bij grote overschrijdingen wordt eerst overlegd met het bestuur.

De stichting heeft naar de toekomst toe nog enige verplichtingen. In 2013 moet het dak van het Fort vernieuwd worden. In samenwerking met het Landschap Noord-Holland zal dit gebeuren.

In 2012 is de Stichting ARG een “Ventura” vliegtuig uit de 2e wereldoorlog ”aangeboden.
Dit heeft de kleinzoon van een staartschutter in een van de Ventura’s die in 1943 de energiecentrale in Amsterdam bombardeerde gedaan. De ARG is bijzonder blij met dit aanbod en in 2013 zal er onderzoek gedaan worden waar de Ventura geplaatst kan gaan worden. In 2014 hopen wij dat de Ventura tentoongesteld kan gaan worden zodat onze bezoekers deze 2 motorige Amerikaanse bommenwerper kunnen bezichtigen.
Voor het plaatsen van dit vliegtuig heeft de stichting een reservering gedaan en is de stichting op zoek naar sponsoren.