Schubert Stichting

De Schubert Stichting werd opgericht in 1993 en stelt zich ten doel om de bestudering en uitvoering van Schuberts werken te bevorderen, in het bijzonder van zijn liedoeuvre. De gelijknamige stichting is initiator van de Schubert Masterclass voor professionele duo’s zang en piano onder leiding van Robert Holl, bas-bariton en Rudolf Jansen, pianist. Hoewel meerdere componisten de romantische liedcultuur tot grote hoogten brachten moet Schubert hier als de belangrijkste grondlegger worden genoemd. Sinds 1995 realiseerde de stichting tien masterclasses waaraan 148 zangers en pianisten deelnamen, afkomstig uit 26 landen.
Gereputeerde zangeressen zoals Elly Ameling, sopraan, Jard van Nes, mezzosopraan en Charlotte Margiono, sopraan gaven gastcolleges, met een muzikale en tekstuele analyse van respectievelijk Schubert-, Mahler- en Straussliederen. Deze voor het publiek toegankelijke tweejaarlijkse masterclass ondervond grote waardering en gold als een unicum in de wereld van de internationale liedkunst.
De roep om voortzetting van deze masterclass is groot. Daarom keert de stichting terug met een verkorte versie, ditmaal in De Doelen te Rotterdam (22-24 mei 2015). Daar zullen Henk Neven, bariton en Hans Eijsackers, pianist hun muzikale en tekstuele opvatting van liederen uit de romantiek overdragen aan getalenteerde liedduo’s. Voor Nederland wordt het een primeur: het is voor het eerst dat Neven en Eijsackers hun visie op liedinterpretatie delen met jonge zangers en pianisten binnen een masterclass-setting.Duizend euro voor de liedkunst

Geïnspireerd door buitenlandse ontwikkelingen op het terrein van fondsenwerving werft de stichting nu ook fondsen onder particulieren. Naast het noodzakelijke beroep op de Nederlandse cultuurfondsen, bieden wij ook aan particulieren de mogelijkheid om de Schubert Masterclass in 2015 mede mogelijk te maken. Die elfde editie wordt gegeven door de vaak geprezen bariton Henk Neven en pianist Hans Eijsackers in De Doelen te Rotterdam (22-24 mei 2015).
Met het oog op een verantwoord financieel draagvlak is uw steun hard nodig. Als begunstiger geniet u een aantal privileges. Indien u € 1.000,- schenkt ontvangt u twee passe-partouts, een uitnodiging voor de receptie met deelnemers en docenten en een eervolle vermelding in alle programmaboekjes. Uw donatie is als gift aftrekbaar voor de belasting.
De Schubert Masterclass heeft al veel talent voortgebracht. Met uw steun toont u aan dat het loont om in een masterclass als deze te investeren. Wij hopen u te mogen verwelkomen; als een van de begunstigers die de liedkunst een warm hart toedraagt.


Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Schubert Stichting
Ook bekend als... Schubert Stichting Nederland
Telefoonnummer 06 - 51183395
E-mail info@schubert.nl
KvK nummer 41212920
RSIN/fiscaal nummer NL 8037.32.430 B01
Website www.schubert.nl

Adres

Adres Nassaukade 5
Postcode 1052CE
Plaats Amsterdam

Postadres

Adres Nassaukade 5
Postcode 1052CE
Plaats Amsterdam

Onze bestuurssamenstelling


dhr. Aat Klompenhouwer, voorzitter
dhr. Dré de Man, secretarisOns beloningsbeleid


Bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd. De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Bij het organiseren van activiteiten kan de stichting de hulp van derden in roepen. Deze derden kunnen een redelijke vergoeding voor gemaakte onkosten declareren.

Bij het alhier gepubliceerde financieel jaarverslag treft u geen accountantsverklaring aan. De Schubert Stichting is ingevolge artikel 2:396, lid 6 BW vrijgesteld van de verplichting tot het laten verrichten van accountantscontrole. Gezien de aard en omvang van de organisatie acht het bestuur het nut van een vrijwillige accountantscontrole niet opwegen tegen de kosten daarvan.

Wij zijn ons ervan bewust dat fondsenwervingsacties niet kunnen leiden tot een onmiddellijke en onvoorwaardelijke toekenning van subsidies. Om die reden is de stichting dan ook bereid om een mondelinge of schriftelijke toelichting te geven op haar projecten.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2017

2016

2015

In 2015 organiseerde de Schubert Stichting, in samenwerking met Henk Neven, bariton en Hans Eijsackers, pianist, een nieuw soort Masterclass. Deze vond plaats in Rotterdam , in de Codarts zaal en in De Doelen.

2013

2012