Pier de Boer Stichting

De Pier de Boer Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële of in andere vorm gegoten ondersteuning aan de volgende stichtingen:
a. Stichting AGO, met zetel te Amsterdam
b. Stichting Prisma, met zetel te Amsterdam
c. Stichting AGO Zwembad, met zetel te Amsterdam
d. William Schrikker Stichting, met zetel te Amsterdam
e. Stichtingen met vergelijkbare doelstellingen en doelgroepen als genoemd onder a tot en met de en zich richtend op Amsterdam en omstreken.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Pier de Boer Stichting
Ook bekend als... Pier de Boer Stichting
Telefoonnummer 030-6772041
E-mail hjacobse@casema.nl
KvK nummer 41199830
RSIN/fiscaal nummer 816047546
Website Droomtuinlaan 230, 3452RL Vleuten

Adres

Adres Droomtuinlaan 230
Postcode 3452 RL
Plaats Vleuten

Postadres

Adres Droomtuinlaan 230
Postcode 3452 RL
Plaats Vleuten

Onze publicatie gegevens

2021

Standaardformulier ANBI

Onze bestuurssamenstelling

De heer G.P.W. Jansen - voorzitter

Mevrouw S.J. Koops-Ouwerkerk - secretaris

De heer J.M. Gemser - penningmeester

De heer H. Jacobse - ambtelijk secretaris

Beleidsplan

Pier de Boer Stichting

Meerjarenbeleidsplan


Pier de Boer Stichting
De Pier de Boer Stichting is opgericht in 2002 als rechtsopvolger van de Stichting AGO en heeft ten doel het verlenen van financiële of in andere vorm gegoten ondersteuning aan instellingen die zich inzetten voor mensen met een (verstandelijke) handicap.
De Pier de Boer Stichting zet zich met name in om de kwaliteit van leven van mensen met een handicap te verbeteren door het vergroten van hun vaardigheden en hun mogelijkheden om te participeren in de samenleving.

Trends in de gehandicaptensector
De gehandicaptenzorg kenmerkt zich door een toenemende vraag naar op de individu toegesneden dienstverlening waarbij een zo goed mogelijke integratie in de maatschappij een belangrijke wens is. Het gaat hier met name over het voeren van de regie over je eigen leven. Het persoonsgebonden budget is hier een voorbeeld van.

Transitie
De diverse overgangen naar de verschillende levensfasen van kinderen en jong volwassenen met een handicap vragen nadrukkelijke aandacht. Deze overgangen dienen soepel te verlopen, waarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

Ontwikkelingen in huisvesting
Steeds meer mensen met een handicap geven aan dat ze liever in kleinere wooncombinaties of zelfstandig blijven wonen. Toekomstige cliënten willen geen grootschalige combinaties van wonen, zorg en dagbesteding meer.

Ontwikkelingen t.a.v. arbeid en dagbesteding
De aandacht voor het bieden van ondersteuning bij arbeid en arbeidsmatige activiteiten aan mensen met een handicap neemt nog steeds toe. Het participeren in de samenleving is daarbij het doel en dus zo ‘gewoon’ als kan betaald werk verrichten in reguliere bedrijven.

Ontwikkelingen in het onderwijs
Vanaf 2003 is het beginsel ‘inclusief beleid’ voor het onderwijsbeleid uitgangspunt. Inclusief beleid leidt ertoe dat er voor mensen met een

Ons beloningsbeleid

De Pier de Boer Stichting heeft geen medewerkers. De bestuursleden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. Eén vrijwilliger ontvangt een zogenaamde vrijwilligersvergoeding.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

KvK uittreksels