Messiaanse Gemeente

De Messiaanse Gemeente (“MGN”) maakt deel uit van de wereldwijde beweging onder gelovigen die op zoek zijn naar de betekenis van de Tenach voor de Nieuwtestamentische gemeente van Jesjoea/Jezus. De grondslag van de MGN is de bijbel, zoals nader geïnterpreteerd door de geloofspunten vastgelegd in de “Uitgangspunten en doelstellingen van de Messiaanse Gemeente” , zoals gepubliceerd op: http://www.messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl/index.php?id=2.

De MGN wil een geloofsgemeenschap zijn die gehoor geeft aan de oproep van Jesjoea/Jezus om Hem te volgen op weg naar het komende Rijk van God en uit te zien naar Zijn wederkomst. De MGN is zich bewust van haar Joods-bijbelse wortels en wil zich in haar organisatie en activiteiten daarnaar richten. De MGN tracht haar doel te bereiken door:

a. Het vieren van de bijbelse feesten op de door God gezette tijden, zoals aangeduid in Leviticus 23: Sjabbat, Pesach, Sjawoe’ot, Rosj Hasjana, Jom Kippoer en Soekot, alsook Rosj chodesj;

b. Het vieren van de maaltijd van de Heer;

c. Evangelisatie;

d. Het houden van gebedskringen;

e. Het geven van onderwijs over de bijbelse wortels van ons geloof;

f. Het verlenen van pastorale zorg en het lenigen van materiële noden;

g. Kennismaken en vertrouwd geraken met het gebruik van het bijbels Hebreeuws;

h. Het onderhouden van relaties met Messiaans-Joodse gemeenten in Israël en daarbuiten;

i. In houding en gedrag het Joodse volk een getuigenis geven van verbondenheid en genegenheid.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Messiaanse Gemeente
Ook bekend als... Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland
Telefoonnummer 0184-683478
E-mail broederraad@messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl
KvK nummer 24477869
RSIN/fiscaal nummer 821554128
Website www.messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl

Adres

Adres Raadhuisplein 1
Postcode 2957 RK
Plaats Nieuw-Lekkerland

Postadres

Adres Dorpslaan 139
Postcode 2957 XD
Plaats Nieuw-Lekkerland

Onze bestuurssamenstelling

Onze bestuurssamenstelling:

Wim Verwoerd; oudste
Evert van Balen; oudste
Kees-Jan Kroeze ; oudste

Beleidsplan

Ons beleidsplan

1.Grondslag en doel

De Messiaanse Gemeente (“MGN”) maakt deel uit van de wereldwijde beweging onder gelovigen die op zoek zijn naar de betekenis van de Tenach voor de Nieuwtestamentische gemeente van Jesjoea/Jezus. De grondslag van de MGN is de bijbel, zoals nader geïnterpreteerd door de geloofspunten vastgelegd in de “Uitgangspunten en doelstellingen van de Messiaanse Gemeente” , zoals gepubliceerd op: http://www.messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl/index.php?id=2.

De MGN wil een geloofsgemeenschap zijn die gehoor geeft aan de oproep van Jesjoea/Jezus om Hem te volgen op weg naar het komende Rijk van God en uit te zien naar Zijn wederkomst. De MGN is zich bewust van haar Joods-bijbelse wortels en wil zich in haar organisatie en activiteiten daarnaar richten.

2.Werkwijze

De MGN tracht haar doel te bereiken door:

a. Het vieren van de bijbelse feesten op de door God gezette tijden, zoals aangeduid in Leviticus 23: Sjabbat, Pesach, Sjawoe’ot, Rosj Hasjana, Jom Kippoer en Soekot, alsook Rosj chodesj;

b. Het vieren van de maaltijd van de Heer;

c. Evangelisatie;

d. Het houden van gebedskringen;

e. Het geven van onderwijs over de bijbelse wortels van ons geloof;

f. Het verlenen van pastorale zorg en het lenigen van materiële noden;

g. Kennismaken en vertrouwd geraken met het gebruik van het bijbels Hebreeuws;

h. Het onderhouden van relaties met Messiaans-Joodse gemeenten in Israël en daarbuiten;

i. In houding en gedrag het Joodse volk een getuigenis geven van verbondenheid en genegenheid.

3.Vermogen

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1941.

4. Besteding van vermogen

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1941.

Ons beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid
Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de MGN, genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Volgens de statuten hebben de leden van het bestuur recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Van dit recht wordt door de leden van het bestuur tot op heden geen gebruik gemaakt.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022

In het jaar 2022 zijn de volgende activiteiten door ons georganiseerd:
wekelijkse diensten en feestdiensten, praiseavonden, het geven van Bijbelstudies, bidstonden, studieavonden, en een gemeenteweekend.
Daarnaast zijn er ook 50+ ontmoetingen, tieneravonden en jongerenavonden georganiseerd
Vanwege de coronacrisis is een deel van deze activiteiten in een aangepaste variant uitgevoerd. Soms met minder mensen, soms middels digitale communicatie kanalen, en soms ook helemaal niet.

2021

In het jaar 2021 zijn de volgende activiteiten door ons georganiseerd:
wekelijkse diensten en feestdiensten, praiseavonden, het geven van Bijbelstudies, bidstonden, studieavonden, en een gemeenteweekend.
Daarnaast zijn er ook 50+ ontmoetingen, tieneravonden en jongerenavonden georganiseerd
Vanwege de coronacrisis zijn veel van deze activiteiten in een aangepaste variant uitgevoerd. Soms met minder mensen, soms middels digitale communicatie kanalen, en soms ook helemaal niet.

2020

In het jaar 2020 zijn de volgende activiteiten door ons georganiseerd:
wekelijkse diensten en feestdiensten, praiseavonden, het geven van Bijbelstudies, bidstonden, studieavonden, en een gemeenteweekend.
Daarnaast zijn er ook 50+ ontmoetingen, tieneravonden en jongerenavonden georganiseerd
Vanwege de coronacrisis zijn veel van deze activiteiten vanaf medio Maart in een aangepaste variant uitgevoerd. Soms met minder mensen, soms middels digitale communicatie kanalen, en soms ook helemaal niet.

2019

In het jaar 2019 zijn de volgende activiteiten door ons georganiseerd:
wekelijkse diensten en feestdiensten, praiseavonden, het geven van Bijbelstudies, bidstonden, studieavonden, en een gemeenteweekend.
Daarnaast zijn er ook 50+ ontmoetingen, tieneravonden en jongerenavonden georganiseerd

2018

In het jaar 2018 zijn de volgende activiteiten door ons georganiseerd:
wekelijkse diensten en feestdiensten, praiseavonden, het geven van Bijbelstudies, bidstonden, studieavonden, en een gemeenteweekend.
Daarnaast zijn er ook 50+ ontmoetingen, tieneravonden en jongerenavonden georganiseerd

2017

In het jaar 2017 zijn de volgende activiteiten door ons georganiseerd:
wekelijkse diensten en feestdiensten, praiseavonden, het geven van Bijbelstudies, bidstonden, studieavonden, en een gemeenteweekend.
Daarnaast zijn er ook 50+ ontmoetingen, tieneravonden en jongerenavonden georgaiseerd

2016

In het jaar 2016 zijn de volgende activiteiten door ons georganiseerd:
wekelijkse diensten en feestdiensten, praiseavonden, het geven van Bijbelstudies, bidstonden, studieavonden, en een gemeenteweekend.
Daarnaast zijn er ook 50+ tieneravonden en jongerenavonden georgaiseerd

2015

In het jaar 2015 zijn de volgende activiteiten door ons georganiseerd:
wekelijkse diensten en feestdiensten, praiseavonden, het geven van Bijbelstudies, bidstonden, studieavonden, en een gemeenteweekend.
Daarnaast zijn er ook 50+ tieneravonden en jongerenavonden georgaiseerd

2014

In het jaar 2014 zijn de volgende activiteiten door ons georganiseerd:
wekelijkse diensten en feestdiensten, praiseavonden, het geven van Bijbelstudies, bidstonden, studieavonden, en een gemeenteweekend.
Daarnaast zijn er ook 50+ ochtenden georganiseerd.

2013

In het jaar 2013 zijn de volgende activiteiten door ons georganiseert:
wekelijkse diensten en feestdiensten, praiseavonden, het geven van Bijbelstudies, bidstonden, studieavonden, en een gemeenteweekend.

2012

In het jaar 2012 zijn de volgende activiteiten door ons georganiseerd:
wekelijkse diensten en feestdiensten, praiseavonden, het geven van Bijbelstudies, bidstonden, studieavonden, en een gemeenteweekend.

Financiële verantwoording (per jaar)

2022

Financiële verantwoording 2022

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparantestichtingen.nl

2021

Financiële verantwoording 2021

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparantestichtingen.nl

2020

Financiële verantwoording 2020

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparantestichtingen.nl

2019

Financiële verantwoording 2019

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparantestichtingen.nl

2018

Financiële verantwoording 2018

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparantestichtingen.nl

2017

Financiële verantwoording 2017

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1941.

2016

Financiële verantwoording 2016

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1941.

2015

Financiële verantwoording 2015

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1941.

2014

Financiële verantwoording 2014

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1941.

2013

Financiële verantwoording 2013

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1941.

2012

Financiële verantwoording 2012

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1941.