Instituut voor Immigratierecht

De Stichting heeft ten doel de juridische faculteit van de Universiteit Leiden, en met name de afdeling Immigratierecht bij die faculteit, te ondersteunen bij:
- de beoefening van het immigratierecht aan deze faculteit;
- het verrichten en doen verrichten van onderzoek op het gebied van het immigratierecht;
- het verlenen van diensten ten behoeve van de immigratierechtelijke praktijk, zoals het organiseren en verzorgen van cursussen, conferenties en het geven van adviezen;
alles in de ruimste zin van het woord.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Instituut voor Immigratierecht
Ook bekend als... Instituut voor Immigratierecht
Telefoonnummer 071-5277636
E-mail immigrationlaw@law.leidenuniv.nl
KvK nummer S 169912
RSIN/fiscaal nummer 806299034
Website www.immigrationlaw.nl

Adres

Adres Postbus 9520
Postcode 2300RA
Plaats Leiden

Onze bestuurssamenstelling

Peter Ronald Rodrigues, voorzitter
Gerarda Gijsberta Lodder, penningmeester
Mark Arnoldus Karel Klaassen, secretaris

Ons beloningsbeleid

Aan de bestuursleden en de leden van de Raad van Advies worden geen vergoedingen verstrekt voor het vervullen van hun functies.