ART & Performance

De Stichting Art and Performance heeft als doelstelling :
1. Het bevorderen van het scheppen van kunst in Domburg met het doel deze stad en omstreken te promoten en de mogelijkheden te bieden aan participanten de gemaakte kunstuitingen te kopen.
2. Het bevorderen van andere vormen van kunst ter promotie van Domburg en omstreken.
3. Het verrichten van allerlei handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam ART & Performance
Ook bekend als... Stichting Art & Performance
Telefoonnummer 06 22 93 50 60 en 06 51 17 49 69
E-mail artandperformance@gmail.com
KvK nummer 22054388
RSIN/fiscaal nummer 81286
Website schildersweek.nl

Postadres

Adres postbus 4
Postcode 4357 ZG
Plaats Domburg

Onze bestuurssamenstelling

-Voorzitter: Leo van der Hoest

- Secretarissen: Karel van IJsseldijk, Katja Klop-Koot

- Penningmeester: Willem van de Woestijne

-Algemeen bestuurslid: Christoffel Van Zetten

Ons beloningsbeleid

niet van toepassing

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

In de 10 jaar die de Stichting nu bestaat heeft dat geresulteerd in de organisatie van de Internationale Schildersweek “In het licht van Walcheren”.
Deze schildersweek vindt traditioneel plaats in de week waarin de Hemelvaartsdag valt.
Ieder jaar worden ongeveer 30 schilders met reputatie uit de gehele wereld uitgenodigd die in die week in Domburg te komen schilderen. Bijna de helft daarvan komt uit het buitenland. Sedert enkele jaren komen er ook een aantal internationaal bekende fotografen naar Domburg.
De kunstenaars worden gedurende de week ondergebracht bij gastgezinnen, die dit geheel belangeloos doen. De organisatie vergoedt voor een belangrijk deel de reiskosten van de deelnemers en alle materiaalkosten. Als tegemoetkoming in de kosten dienen de kunstenaars een schilderij, dat in deze week gemaakt wordt, af te staan aan de Stichting.
Voor een deel schilderen de deelnemers op locatie en voor een deel in ateliers. Daarnaast wordt getracht om het publiek in contact te brengen met de schilders en het schilderen zelf.
Dat gebeurt door voor het publiek toegankelijke schilderssessies te organiseren en door op Hemelvaartsdag een “Montmartre” in het centrum van Domburg, waar de kunstenaars tegen een geringe vergoeding mensen uit het publiek portretteren en anderen in het centrum hun ezel neerzetten om karakteristieke stukjes Domburg te vereeuwigen.
Sedert 2008 vinden er ook klassieke concerten plaats in deze week en dit gebeurt in de prachtige Groote Zaal van het Badpaviljoen.
De Schildersweek wordt traditioneel afgesloten met de opening van een verkoopexpositie van het in die week gemaakte werk in de Duingalerie en in ons eigen gebouw aan de Schelpweg. (het voormalige KPN-gebouw)
Verder worden tijdens de zomermaanden verschillende “aftersales”gehouden voor een breed publiek.
Ook is in 2008 een begin gemaakt om vriendelijk geprijsd kunstwerken uit te lenen.
Sedert 2009 worden ook amateurschilders naar Domburg uitgenodigd door op de eerste zondag van de Schildersweek “de Dag van de Zondagsschilders”te organiseren. Hiervoor worden allerlei schildersclubs aangeschreven. Hierdoor is tevens een apart evenement binnen de Schildersweek ontstaan. Een professionele jury, bestaande uit enkele genodigde kunstenaars, zal het gemaakte werk beoordelen en de winnaars ontvangen een masterclass van een van de deelnemend schilders aan de Schildersweek.
Ook worden en zijn er contacten gelegd met organisaties die verwante doelstellingen hebben. Zo heeft het museum Marie Tak van Poortvliet in het jubileumjaar 2013 een overzichtstentoonstelling georganiseerd, waar een 55-tal werken van de afgelopen 10 jaar Schildersweek waren te zien. Deze tentoonstelling werd een groot succes.
Het programma van de Schildersweek heeft jaarlijks min of meer hetzelfde stramien.
Daags na aankomst in Domburg wordt een fietstocht voor de kunstenaars georganiseerd. Ze kunnen zich dan oriënteren en alvast de nodige inspiratie opdoen. Zeker geldt dit voor degenen, die voor het eerst komen.
De eerste zondag is “de dag van de Zondagsschilders” en ieder jaar is hiervoor meer belangstelling.
De dinsdag is gereserveerd voor een lezing over kunst
De donderdag is de dag van “Montmartre”, het centrum van Domburg wordt afgesloten en in Franse sferen omgetoverd, inclusief muziek.
De vrijdagavond is gereserveerd voor een klassieke muziekavond in de Groote Zaal van het Badpaviljoen.
En uiteraard de zaterdag staat in het teken van de officiële opening van de verkooptentoonstelling, waarvoor ieder jaar een “BN” (bekende Nederlander) wordt uitgenodigd.


Financiële verantwoording (per jaar)